Grip op uw bedrijfsvoering


Efficiënte bedrijfsvoering krijgt mede dankzij de crisis een hogere prioriteit. Dit is met name belangrijk om de kosten te kunnen beheersen. Prestaties- indicatoren moeten worden vergeleken met de werkelijke prestatie; zo kan er gericht worden verbeterd op prestatie en efficiëntie van de processen. Thema's die hierbij vaak een struikelblok vormen bij corporaties zijn risicomanagement, inrichting van primaire systemen en kostenbeheersing. Hoe kan procesgericht werken binnen deze gebieden bijdragen aan een efficiëntere bedrijfsvoering?

Primaire systemen en ICT

Bij woningcorporaties is er grote behoefte om vat te krijgen op het zo efficiënt mogelijk inzetten van informatiesystemen. Ze ontkomen er niet aan om de automatiseringsslag vorm te gaan geven. Echter staan bestaande werkwijzen vaak haaks op de inrichting van de software.

Om de implementatie van een informatiesysteem goed te integreren in de huidige organisatie is het noodzakelijk om helderheid te krijgen over werkwijzen en processen. Dit biedt de basis om aan te sluiten bij de toepassingsmogelijkheden van functionaliteiten van een informatiesysteem.

Download gratis het whitepaper Woning-corporaties & Automatisering...

 

 

 

 

Business Activity Monitoring

 

Woningcorporatie

 

 

Risicomanagement en kostenbeheersing

Diverse indicenten binnen corporaties hebben risicomanagement hoog op de agenda gezet. De overheid en de maatschappij verwachten van corporaties dat bestuurders tijdig inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en voorzichtig zijn met risicovolle investeringen, om de risico's in voldoende mate te kunnen beheersen. Om stakeholders, werknemers en klanten verantwoording af te kunnen leggen moeten de consequenties van risico’s inzichtelijk worden gemaakt, zodat een weloverwogen besluit genomen kan worden.

Om de risico's inzichtelijk te maken en kosten te kunnen beheersen moeten prestatie-indicatoren worden gemeten aan de werkelijke prestaties. Dit doen wij aan de hand van Business Activity Monitoring.

Lees meer...

Bestellijst

  • Maak kennis met Sensus-methode op het Introductieseminar

  • Meer informatie over Sensus-methode

  • Whitepaper Woningcorporaties & Automatisering

  • Whitepaper Inrichten Klant Contact Centrum