Over Sensus-methode

Corporatie-processen.nl is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

Corporatie Processen

Powered by Sensus-methode

Sensus-methode wil corporaties overtuigen van de kracht van procesgericht denken en werken. Wij geloven in de kracht van processen bij het oplossen van problemen en het invullen van veranderingen, zoals op het gebied van ketensamenwerking, kostenbesparing, de regiecorporatie, lean en andere trends. Processen hebben het unieke karakter dat ze meetbaar zijn en bovendien worden taken en verantwoordelijkheden voor iedereen inzichtelijk. En daar kunt u als corporatie mee vooruit!

Procesmodellen voor corporaties

Sensus-methode biedt kosteloos inzicht in de processen van woningcorporaties. U kunt ze openen in Sensus BPM Software (gratis trial) en zelf bewerken.

Bekijk de woningcorporatie processen online!

Bekijk procesmodel

AVG PROCESSEN VOOR WONINGCORPORATIES

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), biedt voor woningcorporaties vele nieuwe risico’s waar rekening mee gehouden dient te worden. Denk hierbij aan het verwerken van bankrekeningnummers en inkomensverklaringen etc. Wij hebben samen met onze klanten, de Alliantie en Woonservice, diverse AVG voorbeeldprocessen uitgewerkt, waarin AVG privacy gegevens worden verwerkt.
Deze AVG processen stellen wij beschikbaar aan onze gebruikers. Vraag hier de AVG Processen aan

~

“Omdat we onze processen op orde hebben, monitoren, continu verbeteren en kunnen we strak samenwerken met onze ketenpartners!”

Mark Drost | Omnia Wonen

PRIMAIRE SYSTEMEN EN ICT

Bij woningcorporaties is er grote behoefte om vat te krijgen op het zo efficiënt mogelijk inzetten van informatiesystemen. Ze ontkomen er niet aan om de automatiseringsslag vorm te gaan geven. Echter staan bestaande werkwijzen vaak haaks op de inrichting van de software.

Om de implementatie van een informatiesysteem goed te integreren in de huidige organisatie is het noodzakelijk om helderheid te krijgen over werkwijzen en processen. Dit biedt de basis om aan te sluiten bij de toepassingsmogelijkheden van functionaliteiten van een informatiesysteem.

LEES MEER

LEAN

Zoals in vele sectoren zijn ook corporaties druk met hun processen lean te maken. Met de focus op efficient werken en kosten besparen willen corporaties hun processen zo slank mogelijk maken. Lean manufacturing is gericht op het herkennen van verspillingen in processen, de zaken in het proces die geen toegevoegde waarde leveren, en deze uit het proces te verwijderen. De huurder wordt centraal gesteld bij het inrichten en verbeteren van de processen.

“Sensus-software is gemakkelijk te hanteren voor zowel de gebruiker als beheerder.”

Jacques van Iperen | Portaal

RISICOMANAGEMENT EN KOSTENBEHEERSING

Diverse indicenten binnen corporaties hebben risicomanagement hoog op de agenda gezet. De overheid en de maatschappij verwachten van corporaties dat bestuurders tijdig inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en voorzichtig zijn met risicovolle investeringen, om de risico’s in voldoende mate te kunnen beheersen. Om stakeholders, werknemers en klanten verantwoording af te kunnen leggen moeten de consequenties van risico’s inzichtelijk worden gemaakt, zodat een weloverwogen besluit genomen kan worden.

Om de risico’s inzichtelijk te maken en kosten te kunnen beheersen moeten prestatie-indicatoren worden gemeten aan de werkelijke prestaties. Dit doen wij aan de hand van Business Activity Monitoring.

LEES MEER

Nieuws

Risicomanagement in dagelijkse processen

Meld u aan voor de kennissessie met Havensteder op 12 april!
Tijdens de CorporatieGids LIVE Kennisdag op 12 april geven Hans Bloemen van Sensus-methode en Alexander van Dijk van Naris in samenwerking met Stichting Havensteder, een presentatie over risicomanagement in de dagelijkse praktijk bij woningcorporaties. Hier laten zij zien hoe NARIS GRC® en Sensus BPM Software aan elkaar kunnen worden gekoppeld en welke voordelen dit voor uw corporatie heeft!

Lees meer

Procesmodel voor Woningcorporaties vernieuwd!

Al jaren deelt Sensus-methode haar proceskennis van woningcorporaties in de vorm van een uitgewerkt procesmodel. Het online gepubliceerde procesmodel is nu volledig geüpdate volgens de nieuwste CORA 3.1, die onlangs is vrijgegeven. Bekijk de processen hier!

Lees meer

“Zonder de kennis en ervaring van BPM-consultant Hans Bloemen was dit project nooit zo snel geslaagd.”

Theo Mulder | Triada

SENSUS-METHODE

Een krachtige methodiek vraagt om een effectieve aanpak

Sensus-methode heeft jarenlange ervaring bij onze ruim 70 klanten in de corporatiebranche opgedaan. Een gespecialiseerde procesmanagementconsultant ondersteunt u graag bij het invullen van thema’s en problematieken omtrent procesmangement. Wij helpen u een nieuwe manier van denken en werken doeltreffend toe te passen.Dit levert u veel voordelen, zowel binnen als buiten uw organisatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op.