Over Sensus-methode

Corporatie-processen.nl is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

Onze klanten

De procesmanagementaanpak van Sensus-methode wordt binnen allerlei woningcorporaties toegepast, van groot tot klein. Hieronder de ervaringen van enkele gebruikers van de Sensus-methode en -software. Zij delen graag hun ervaringen met u!

Wat onze klanten zeggen

Zij vertellen u graag meer over ons!

“Vanuit de AVG word je verplicht een verwerkingsregister te hebben, waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens waar worden verwerkt, naar wie ze worden verstuurd en in welke applicatie ze worden verwerkt. We hebben ervoor gekozen de gegevensverwerkingen samen met de processen in Sensus BPM Software vast te leggen om het verwerkingsregister makkelijk up-to-date te houden en het levend te houden binnen de organisatie. Deze manier van werken is voor ons heel efficiënt en overzichtelijk! Dit is uitgemond in een AVG procesmodel, dat wij in samenwerking met Hans Bloemen van Sensus-methode hebben uitgewerkt. Je kunt een export maken waardoor je meteen een verwerkingsregister klaar hebt. Een hele pragmatische oplossing!”

Esli Endlich

Privacy Officer, de Alliantie

“De koppeling tussen Sensus-software en Enterprise Architect van Sparx Systems wordt gebruikt om te beschikken over de actuele systeemarchitectuur en deze te koppelen aan afzonderlijke processen. Op deze manier hebben we zicht op de onderlinge afhankelijkheden tussen processen en applicaties, bijvoorbeeld de uitfasering van applicaties.”

Jacques van Iperen

Adviseur Bedrijfsprocessen, Portaal

“De aanpak van de Sensus-methode is zeer geschikt om medewerkers inzicht te geven en te betrekken bij de werkprocessen en de organisatie als geheel. Bovendien ben ik erg tevreden over de ondersteuning van consultant Hans Bloemen! Ik merk nu dat de medewerkers inzicht hebben in de processen en het nut ervan inzien, dus we zijn op de goede weg.”

Arine van Duijvenvoorde

Adviseur ICT en AO, Woonstichting SSW

Als Omnia Wonen het heeft over de klant optimaal bedienen, dan gaat het over sneller, beter, goedkoper, innovatiever, flexibeler en duurzamer. En dat allemaal tegelijkertijd. “Het mooie van procesgericht werken is dat je over afdelingen en organisaties heen kijkt. Alleen op deze manier werken maakt het mogelijk zo goed samen te werken met onze ketenpartners. Want we hebben veel inzicht en overzicht om te kunnen sturen.”

Mark Drost

Procesmanager Bouwen en Onderhouden, Omnia Wonen

Procesmanagement geeft controle aan Woonzorg Nederland “De keuze voor Sensus BPM Online viel omdat het programma laagdrempelig is en over online publicatiemogelijkheden beschikt. Processen modelleren is eenvoudig en je kunt de tool naar eigen behoefte, in eigen beheer en voor je eigen organisatie inrichten.”

Miriam Kortekaas

Procescontroller, Woonzorg Nederland

Wilt u meer weten?

Neem contact op