Over Sensus-methode

Corporatie-processen.nl is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

Sensus-methode: Sterke schakel binnen primaire bedrijfssystemen

Sensus-methode: Sterke schakel binnen primaire bedrijfssystemen

Meer informatie?

Download het whitepaper Woningcorporaties & Automatisering

Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Bij dure ICT-projecten voor de invoering van primaire bedrijfssystemen blijkt helaas maar al te vaak dat bestaande werkwijzen haaks staan op de inrichting van de software. Ofwel: bedrijf en ICT-product ‘verstaan’ elkaar niet, waardoor beoogde verbeteringen niet of slechts zeer moeizaam tot stand komen. De investering valt hoe dan ook hoger uit dan van tevoren geraamd.

 

Optimale communicatie

Dit kan natuurlijk anders. In de woningcorporatie branche zijn toonaangevende softwareleveranciers, zoals Itris, Aareon, NCCW en Cegeka, de bovenstaande problemen liever vóór. Bij de implementatie van hun systemen is echter een gestructureerde aanpak nodig. De samenwerking met de Sensus-methode® biedt daarvoor de uitkomst. Als specialist in procesmanagement heeft Sensus-methode een unieke aanpak ontwikkeld die bijdraagt aan verbeteren van de communicatiestromen, hoe complex een invoeringstraject ook is.

 

Sensus-methode Procesmanagement

Sensus-methode draagt bij aan het optimaliseren van de interne processen en het in kaart brengen en verbeteren van de communicatiestromen. Bovendien kunnen met deze methode de taken en verantwoordelijkheden eenduidig worden vastgelegd, waardoor er meer tijd overblijft voor het eigenlijke werk: dienstverlening aan de klant. Dit betekent ook een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van dienstverlening, o.a. door een vermindering van de duur van de wachttijden en een geringere kans op fouten.

 

De manier waarop processen volgens de Sensus-methode in kaart worden gebracht en beschreven gebeurt op een uniforme manier. Iedereen snapt waar de ander het over heeft, waardoor de communicatie over procesverbetering bedrijfsbreed op gang komt en er telkens opnieuw een kwaliteitsslag kan worden gemaakt.

Meetbare managementdoelstellingen

Dankzij onze unieke aanpak van procesmanagement spreekt iedereen dezelfde taal: uw medewerkers, uzelf en uw softwareleverancier die uw primaire processen ondersteunt. Het resultaat is een flexibel opererende organisatie. Managementdoelstellingen worden eenvoudig meetbaar en knelpunten beter zichtbaar. Sensus-methode helpt en adviseert – óók op het gebied van verbetermanagement.

 

De voordelen van werken met Sensus-methode

  • Door de gestructureerde en gestandaardiseerde aanpak van procesmanagement gaan alle betrokken partijen op dezelfde manier werken.
  • De referentiemodellen zijn eenvoudig te gebruiken bij het toetsen en vormgeven van bedrijfsprocessen en bij de voorbereiding voor audits.
  • Koppelingen zijn mogelijk met toonaangevende softwareleveranciers zoals NCCW, Decos, Itris, Aareon en Cegeka. Hierdoor wordt een snelle implementatie van een primair systeem gerealiseerd.
  • De medewerkers hebben minder begeleiding nodig, omdat de meeste stappen vastliggen. Hierdoor kunnen organisaties snel en eenvoudig inspelen op nieuwe wet- en regelgeving.
  • Optimaliseren van de interne processen en het in kaart brengen van de communicatiestromen.