Over Sensus-methode

Corporatie-processen.nl is een initatief van Sensus-methode.

De kracht van de Sensus-methode is de communicatie via een uniforme visuele taal, die voor iedereen waar dan ook ter wereld te begrijpen is. Hiermee wordt het mogelijk om kennis uit te wisselen binnen de organisatie, met andere organisaties en van elkaar te leren.

Selecteer een pagina

Woningcorporatie Trends

Grote veranderingen hebben grote gevolgen, ook bij woningcorporaties. Sommige veranderingen zijn van buitenaf opgelegd, zoals de verhuurdersheffing. Andere ontstaan vanuit de markt, zoals de minimalisering van de nieuwbouw. Veel veranderingen dwingen tot het terugschroeven van de operationele kosten, terwijl de organisatie toch goed moet blijven functioneren.

Sensus consultants hebben jarenlange corporatie-ervaring, Wij hebben al velerlei woningcorporatie trends, veranderingen en verbeteringen zien langskomen. Met onze kennis van verbetermanagement en kwaliteitsmanagement dragen wij ook inhoudelijk bij aan het optimaliseren van uw organisatie.

AVG processen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er om ervoor te zorgen dat u als organisatie correct omgaat met persoonsgegevens.. Welke risico’s neemt dit met zich mee voor woningcorporaties?

“De markt verandert de komende jaren, dus we blijven continu verbeteren en veranderen, om ons zo goed mogelijk aan trends in de markt aan te passen. Omdat we onze processen op orde hebben in Sensus BPM software, monitoren en continu verbeteren kunnen we strak samenwerken met onze ketenpartners!”

Mark Drost

Procesmanager Bouwen en Onderhouden, Omnia Wonen

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking kan resulteren in verschuiving van de werkzaamheden van de woningcorporatie naar de aannemer en daarmee herinrichting van de werkprocessen.

De Wendbare Corporatie

Om een wendbare corporatie te worden en sneller in te spelen op veranderingen, is Agile essentieel.

Lean

Met de focus op efficiënt werken en kosten besparen willen corporaties hun processen zo slank mogelijk maken.

Business Simulaties

Business Simulaties zijn ontwikkeld om managers en medewerkers in een fictieve situatie de voordelen te laten ervaren van procesgericht werken.

Risicomanagement en kostenbeheersing

Van corporaties wordt verwacht dat bestuurders tijdig inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en voorzichtig zijn met risicovolle investeringen.

CORA

Elf woningcorporaties hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een begin te maken met een bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor de sector.

De regie-corporatie

Is het mogelijk met een slanke organisatie een financieel gezonde exploitatie van betaalbare huurwoningen te realiseren?

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken houdt in dat een aanvraag wordt gezien als een zaak die een status heeft en waar iemand verantwoordelijk voor is.

Woningcorporatie Trends

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Steeds meer gegevens zijn digitaal beschikbaar. Woningcorporaties digitaliseren en koppelen informatie over huurders, ook privacy gevoelige informatie. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), tot medio 2018 nog de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is er om ervoor te zorgen dat u als organisatie correct omgaat met persoonsgegevens. Voor woningcorporaties biedt dit vele nieuwe risico’s waar rekening mee gehouden dient te worden, zoals het verwerken van bankrekeningnummers en inkomensverklaringen etc. Wij hebben samen met onze klant de Alliantie klant diverse AVG voorbeeldprocessen uitgewerkt, waarin AVG privacy gegevens worden verwerkt.

Deze voorbeeldprocessen zijn kosteloos beschikbaar voor gebruikers van Sensus BPM Software
Meer informatie over onze AVG processen vindt u hier.

Vraag de AVG processen aan!
corporatie trends

De Wendbare Corporatie

De corporatiesector verandert in rap tempo. Hoe omarm je als corporatie al deze veranderingen en voldoe je tegelijkertijd aan nieuwe wet- en regelgeving? En niet onbelangrijk, hoe zorg je ervoor dat je niet achter de feiten aanloopt? Om een wendbare corporatie te worden en sneller in te spelen op veranderingen, is Agile essentieel. “Dit stelt je in staat sneller te anticiperen door een vermindering van bureaucratie en de verantwoordelijkheden laag  in de organisatie en ‘bij de experts’ te leggen.”, vertelt Hans Bloemen. Lees het volledige artikel!

Trends bij Corporaties

Ketensamenwerking

Binnen corporaties wil men beter en efficiënter samenwerken met leveranciers, in dit geval vaak met de aannemers. Om de communicatie te optimaliseren is het van belang om de leverancier nauw te betrekken bij de inrichting van de werkzaamheden cq de werkprocessen. Dit kan resulteren in verschuiving van de werkzaamheden van de woningcorporatie naar de aannemer en daarmee herinrichting van de werkprocessen. Goede afspraken, inclusief  bijv. een SLA, zijn onvermijdelijk om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

Omnia Wonen deelt haar ervaring met u

Lees het artikel

Lean

Zoals in vele sectoren zijn ook corporaties druk met hun processen lean te maken. Met de focus op efficiënt werken en kosten besparen willen corporaties hun processen zo slank mogelijk maken. Lean manufacturing is gericht op het herkennen van verspillingen in processen, de zaken in het proces die geen toegevoegde waarde leveren, en deze uit het proces te verwijderen. De huurder wordt centraal gesteld bij het inrichten en verbeteren van de processen.

Business Simulaties

Business Simulaties zijn ontwikkeld om managers en medewerkers in een fictieve situatie de voordelen te laten ervaren van procesgericht werken. Door het ‘spelen’ van een Business Simulatie ervaren zij in een dag zelf hoe zij de sleutel zijn van organisatie verbeteringen.

 

The Greatest Move

The Greatest Move™ is een Business Simulatie die mensen laat ervaren waar het bij procesgericht werken precies om gaat: de mensen en niet het systeem. Elke deelnemer ervaart het effect van zijn of haar gedrag op het complete proces, op het eindresultaat en op de klant.

Risicomanagement en kostenbeheersing

Diverse indicenten binnen corporaties hebben risicomanagement hoog op de agenda gezet. De overheid en de maatschappij verwachten van corporaties dat bestuurders tijdig inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en voorzichtig zijn met risicovolle investeringen, om de risico’s in voldoende mate te kunnen beheersen. Om stakeholders, werknemers en klanten verantwoording af te kunnen leggen moeten de consequenties van risico’s inzichtelijk worden gemaakt, zodat een weloverwogen besluit genomen kan worden.

Om de risico’s inzichtelijk te maken en kosten te kunnen beheersen moeten prestatie-indicatoren worden gemeten aan de werkelijke prestaties. Dit doen wij aan de hand van Business Activity Monitoring.

CORA

De processen in de Sensus-software zijn ingedeeld volgens de referentie architectuur van CORA. Elf woningcorporaties hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een begin te maken met een bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor de sector. Dit uniforme systeem zorgt ervoor dat corporaties gemakkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast leidt CORA tot standaardisatie en harmonisatie aan de zijde van ICT-leveranciers in de sector. Hierdoor kunnen systemen van verschillende leveranciers beter onderling communiceren. Bekijk het procesmodel voor Woningcorporaties of neem contact met ons op.

 

De regie-corporatie

Is het mogelijk met een slanke organisatie een financieel gezonde exploitatie van betaalbare huurwoningen te realiseren?

De regie-corporatie heeft de woningen in bezit en maakt strategische beslissingen over aankoop, verkoop, prijs en kwaliteit. Maar de regie-corporatie besteedt de verhuur-, bouw- en onderhoudsprocessen geheel uit aan marktpartijen. Dit betekent ketenintegratie, niet alleen voor het onderhoud maar ook voor de verhuur en bouw. Maar regie-corporaties moeten de regie niet uit handen geven. Goede afspraken zijn nodig met de leveranciers van de diensten die je uitbesteed.

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken houdt in dat een aanvraag wordt gezien als een zaak die een status heeft en waar iemand verantwoordelijk voor is. Tevens is de management rapportage erop gericht om door middel van statusoverzichten de uitval en doorlooptijd te beheersen. De trend is overgenomen van gemeenten: ook huurders willen weten hoe het er met hun melding of vraag voor staat. Bijvoorbeeld een huuropzegging, een overlastzaak of de aankoop van een woning. Dit vraagt om een hele andere kijk op uw processen.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

Contact